logo-kp

KonarskyPalovic s. r. o.

Cezmínová 5, 851 10 Bratislava

Slovenská republika

Tel. +421 903 416 472

E-mail: info@konarskypalovic.com